BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220405T073000Z DESCRIPTION: \n Program\n \n Torsdag 9 juni\n \n 12.30:\n – Introd uksjon av deltakere på arrangementet\n – Presentasjon av Renova og de res hydrogen lastebiler ved Hans Zackrisson i Renova\n – Muligens en p resentasjon fra en leverandør av hydrogen lastebiler\n \n 17.00: Avslutn ing kl\n \n 19:00: Felles middag Gøteborg\n \n Fredag 10 juni\n \n 0 9.00: Omvisning og befaring av lastebilene\n \n 10.30: Fylling av hydrog en og presentasjon av Hynion som leverer hydrogen\n \n 12.30: Felles lun sj og deretter avreise\n \nHar du spørsmål\, ring +47 936 91 064 eller s end mail til contact@meraakerhydrogen.no \n \nVi sees!\n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220610T123000 DTSTAMP:20220405T073000Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220609T120000 LAST-MODIFIED:20220405T073000Z LOCATION:Gullbergs Strandgata 20\, 411 04 Göteborg\, Sweden PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Seminar om hydrogendrevne renovasjonsbiler TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060185A3BCF48D801000000000000000 01000000019A39BE5519DD94BBC9F9098392E2D9A X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n< /xml>

 \;

 \;  \;Program

 \;

 \;  \;Torsdag 9 juni

 \;

 \;  \;12.30:

 \ ; \;–\; Introduksjon av deltakere på arrangementet

&n bsp\;  \;–\; Presentasjon av Renova og deres hydrogen lastebiler ved Hans Zackrisson i Renova

 \;  \;–\; Mulige ns en presentasjon fra en leverandør av hydrogen lastebiler

&n bsp\;

 \; \;17.00: Avslutning kl

 \;

 \;  \;19:00: Felles middag Gøt eborg

 \;

 \; Fredag \;10 juni

 \;

 \;  \;09.00: Omvisning og befaring av la stebilene

 \;

 \;  \;10.30: Fylling av h ydrogen og presentasjon av Hynion som leverer hy drogen

 \;

 \;  \;12.30: Felles lunsj og deretter avreise

 \;

Har du spørsmål\, ring +47 936 91 064 eller send mail til contact@meraakerhydrogen.no

&nbs p\;

Vi sees!

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR