Dieseldrevne tog er snart historie på Meråkerbanen. Ingen jernbanestrekning er bedre egnet enn nettopp Meråkerbanen til et pilotprosjekt med hydrogentog, mener samferdselsdirektør Erlend Solem. FOTO: IVAR VÆRNESBRANDEN

Les mer