Meraker Hydrogen vil produsere 10 tonn grønn hydrogen daglig. Aker Clean Hydrogen tar over 20 prosent av selskapet.

Aker Clean Hydrogen har deltatt i en emisjon i Meraker Hydrogen AS, og tatt 20 prosent av selskapet, går det frem av en børsmelding.

Meraker Hydrogen AS har som intensjon å bygge en fabrikk som produserer opptil 10 tonn grønn hydrogen daglig, tilsvarende 23 MW installert elektrolysørkapasitet gjennom bruk av lokale kilder for fornybar energi. Produksjonsstart ventes tidlig i 2024.

Fabrikken vil bli bygget i Kopperå i Meråker kommune, i umiddelbar nærhet til jernbanen og E14.

– Meraker Hydrogen er godt posisjonert for å skape grønne verdikjeder og dekarbonisering av lokal shipping og transport, i tillegg til andre potensielle industribruker, sier toppsjefen i Aker Clean Hydrogen, Knut Nyborg, i en kommentar.

Aker Clean Hydrogen eier 22 prosent av aksjene i Greenstat AS, en av de andre hovedeierne (25 prosent) i Meraker Hydrogen sammen med NTE Energi AS (25 percent) og Gen2 Energy AS (10 prosent). Resten eies av lokale investorer, deriblant Meråker kommune.

Les mer på Finansavisen