– Uten bedre støtteordninger får vi ikke til de grønne skiftet innen langtransport, sier Fredrik Storflor Moen, daglig leder i Meraker Hydrogen AS. Om få måneder kan selskapet si ja eller nei til å bygge en hydrogenfabrikk i Kopperå. FOTO: IVAR VÆRNESBRANDEN

Les mer