I samarbeid med Renergy, inviterer Jernbaneforum Midt-Norge til digitalt dialogseminar om nullutslipp fra tog 20.januar kl. 11.30 – 15.00

Det finnes ingen planer for elektrifisering av jernbaner nord for Stjørdal, vest for Dombås eller mellom Støren og Hamar.

  • Kan et pilotprosjekt med hydrogendrevne persontog på Meråkerbanen gi raskere nullutslipp fra tog?
  • Hvilke andre tiltak og samarbeid i og rundt jernbanesektoren kan bidra til et mer klimavennlig transportsystem?

Se presentasjoner og opptak av møtet her

PROGRAM:

11:30 Velkommen Karin Bjørkhaug Jernbaneforum Midt-Norge
11:35 Erfaringer med hydrogentog i europa Federico Zenith, SINTEF
11:45 Inlandsbanan og vätgas Peter Enå, Inlandsbanan AB
11:55 Kunnskaps- og utredningsbehov fra næringslivet Are Sæbø, Greenstat
12:00 Ideen om pilot for nullutslipp på Meråkerbanen Erlend Solem, Direktør for samferdsel i Trøndelag
12:05 Om persontogpilot med hydrogendrift Steinar Olsen, SJ
12:10 Pause
12:20 Planer for hydrogenproduksjon og -distribusjon Fredrik Storflor Moen, Meråker Hydrogen
12:30 Mulighet for hydrogen på Raumabanen Jens Berge, Norwegian Hydrogen / Henning Aandal, Onrail
12:40 Pågående togkjøp og fremtidige behov Luca Cuppari, Norske Tog
12:50 Hva skjer nå, etter NULLFIB? Dag Aarsland, Jernbanedirektoratet
13:00 Bane NOR sine ambisjoner om bærekraft Ove Andre Algrøy, Bane NOR
13:10 Næringslivets konkrete og tidfestede mål om utslippskutt Jørn Endresen, ASKO
13:20 Pause
Dialog
13:30 Del 1: Barrierer for nullutslipp for persontog
14:00 Del 2: Barrierer for nullutslipp for godstog
14:30 Del 3: Hvem kan og vil gjøre hva for å erstatte diseldrift – og når? eller: Vil vi kutte 55% av klimautslippene fra jernbanen innen 2030?